Oznamujeme občanom, že v dňoch 15.Októbra 2019 1.Novembra 2019, sa začne vykonávať deratizácia kanalizácií v mestách a obciach Prievidza, Bojnice, Nováky, Handlová, Kanianka, Pravenec, Lehota pod Vtáčnikom, Opatovce nad Nitrou, Kocúrany v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod.
Deratizáciu bude vykonávať  firma Uni Outsrource Services s.r.o., so sídlom A. Sládkoviča 7202/6A, 960 01 Zvolen v spolupráci s firmou STVPS a.s. – Prievidza.

Poučenie k deratizácii kanalizácie

Poučenie o DDD – kanalizácia

Karta bezpečnostných údajov

KBU_GARDENTOP BB