Obecný úrad oznamuje, že dňa 8.7.2019 sa začalo s opravou schodísk pri obecnom úrade a následne na Ulici májová pri podchode.
Búracie práce prebehnú v 28 týždni 2019.
Za pochopenie ďakujeme.