Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza dáva  do povedomia verejnosti informáciu o africkom more ošípaných, vzhľadom na nepriaznivú zdravotnú situáciu v tesnej blízkosti našich hraníc.

06.0294 PREKLAD SJ-6poster_oie_travellers

05.0294 PREKLAD SJ-1poster_oie_asf 0

4.0294 PREKLAD SJ-2poster_oie_farmers-converti

03.0294 PREKLAD SJ-3poster_oie_hunters-converted

02.0294 PREKLAD SJ-4poster_oie_swine_producers

01.0294 PREKLAD SJ-5poster_oie_transport_authorities