Oznamujeme občanom , že na základe zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sa bude v obci vykonávať preventívna protipožiarna prehliadka domov.

Prehliadku budú vykonávať členovia DHZ Kanianka v mesiacoch  máj až december.

Každý veliteľ preventívnej hliadky sa musí preukázať “Poverením pre výkon preventívnej protipožiarnej kontroly“, ktoré musí obsahovať pečiatku obce a podpis starostu obce Kanianka.

Každý vlastník alebo majiteľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných priestorov. V zmysle § 69 zo zákona 314/2001 o ochrane pred požiarmi.

Pri prehliadke sa kontroluje predovšetkým suterén domu, pivnice, povaly,  garáže, a ďalšie priestory s rizikom vzniku požiaru .Prehliadky slúžia predovšetkým k prevencii proti vzniku požiaru a ich účelom je upozorniť majiteľov nehnuteľnosti na možné rizika vzniku požiarov .

Všetci velitelia kontrolných skupín boli riadne preškolení dňa 12.5.2019 v hasičskej zbrojnici DHZ Kanianka.

Prosíme občanov o pochopenie a ústretovosť.

Za porozumenie ďakujeme.