Do obchodnej verejnej súťaže  na vozidlo TATRA T815 S3  vyhlásenej dňa 29.3.2019 nebol vybratý žiaden uchádzač, pretože sa žiaden neprihlásil.