Verejná obchodná súťaž na vozidlo TATRA T 815 S3

Do obchodnej verejnej súťaže na vozidlo TATRA T815S3 nebol vybratý žiaden uchádzač, pretože sa žiaden neprihlásil.