Na základe záverov verejného zhromaždenia k digitalizácii obce zverejňujeme tlačivo na súhlasné stanovisko umiestnenia telekomunikačnej prípojky pri budovaní FTTH siete. Po jeho vypísaní ho môže každý vlastník nehnuteľnosti vhodiť do poštovej schránky umiestnenej pri vstupe do obecného úradu. Jeho odovzdanie spoločnosti Slovak Telekom zabezpečí obecný úrad.

Tlačivo