Obecný úrad Kanianka oznamuje rodičom novonarodených detí, ktorí sa chcú zúčastniť obradu slávnostného uvítania do života, že v rámci zákona o ochrane osobných údajov musia o účasť na tomto obrade požiadať písomnou prihláškou na matrike obecného úradu.

Zároveň upozorňujeme, že aj v budúcnosti je potrebné o uvedenú akciu písomne požiadať.

prihláška na uvítanie