Výsledky volieb

Celkové výsledky volieb do samosprávy obcí + volieb za poslanca OZ

Výsledky volieb – starosta obce

Výsledky volieb podľa jednotlivých  okrskov