[wptab name=’1′]

Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
161/2018 13.9.2018 14.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Šagátová
162/2018 12.9.2018 14.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Špeťko
163/2018 13.9.2018 14.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Sečiansky
164/2018 13.9.2018 14.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Perniš
165/2018 31.7.2018 14.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Busing
166/2018 25.7.2018 17.9.2018 Dohoda o užívaní kanalizácie
167/2018 14.9.2018 18.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Šorman
168/2018 13.9.2018 18.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Bošková
169/2018 14.9.2018 18.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Ing.Tomanová
170/2018 14.9.2018 18.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Baláž
171/2018 14.9.2018 18.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Klečáneková
172/2018 14.9.2018 18.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Ing. Švorc
173/2018 14.9.2018 18.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Kozák ml.
174/2018 10.9.2018 18.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Čertík
175/2018 18.9.2018 18.9.2018 Zmluva o prenájme miesta  na pohrebisku Husárová
176/2018 18.9.2018 19.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Švorc
177/2018 18.9.2018 19.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Hujo
178/2018 19.9.2018 19.9.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kekelyová
179/2018 14.9.2018 19.9.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ
180/2018 24.9.2018 25.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Pekár
181/2018 10.9.2018 25.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Bačík
182/2018 25.9.2018 26.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Grznárik
183/2018 24.9.2018 26.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Baláž
184/2018 24.9.2018 26.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Kurbel
185/2018 25.9.2018 26.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Vážan
186/2018 25.9.2018 26.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Pieš
187/2018 24.9.2018 26.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Huličiak
188/2018 27.9.2018 28.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Masár
189/2018 27.9.2018 28.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Lajtman
190/2018 27.9.2018 28.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Novák
191/2018 26.9.2018 1.10.2018 Dodatok 1 k zmluve o nájme NP Manlová
192/2018 26.9.2018 1.10.2018 Dodatok 1 k zmluve o nájme NP Šimková
193/2018 1.10.2018 1.10.2018 Dodatok 1 k zmluve o nájme NP Mrázová
194/2018 1.10.2018 1.10.2018 Dodatok 1 k zmluve o nájme NP Gebrlínová
195/2018 1.10.2018 1.10.2018 Dodatok 1 k zmluve o nájme NP Štorcel
196/2018 11.9.2018 1.10.2018 Zmluva o dielo ABC trade
197/2018 26.9.2018 2.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Fazika
198/2018 24.9.2018 2.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Píš
199/2018 28.9.2018 2.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Minich
200/2018 24.9.2018 2.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Kurbel
201/2018 25.9.2018 2.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Adamik
202/2018 28.9.2018 2.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Lackovič
203/2018 27.8.2018 3.10.2018 Dodatok 3 k  NZ Miklošová
204/2018 4.10.2018 4.10.2018 Dodatok 9 k zmluve o nájme Antolová
205/2018 2.10.2018 4.10.2018 Dodatok 1 k NZ Píš
206/2018 2.10.2018 4.10.2018 Dodatok 9 k NZ Píšová
207/2018 8.10.2018 9.10.2018 Dodatok k NZ OMNIMED
208/2018 9.10.2018 9.10.2018 Zmluva o dielo Stavis
209/2018 8.10.2018 10.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Perniš
210/2018 8.10.2018 10.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Bokor
211/2018 1.10.2018 10.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Pastieriková
212/2018 6.10.2018 10.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Kotrík
213/2018 8.10.2018 10.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Majdan
214/2018 10.10.2018 11.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Mgr Baláž
215/2018 10.10.2018 15.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Kovár
216/2018 10.10.2018 15.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Pálešová
217/20148 10.10.2018 15.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Kliniec
218/2018 10.10.2018 15.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Kuna
219/2018 31.8.2018 15.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Bielický
220/2018 11.10.2018 15.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Masár
221/2018 10.10.2018 15.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Minich
222/2018 11.10.2018 15.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Šišmišová
223/2018 15.10.2018 17.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Marko
224/2018 15.10.2018 17.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Sochora
225/2018 15.10.2018 17.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Minich
226/2018 15.10.2018 17.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Turcel
227/2018 15.10.2018 17.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Láderová
228/2018 15.10.2018 17.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Pekár
229/2018 28.9.2018 18.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Lehuta
230/2018 15.10.2018 18.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Minich
231/2018 8.10.2018 18.10.2018 Dodatok 2 k Zmluve o nájme NP Pekárová
232/2018 3.10.2018 18.10.2018 Zmluva o dielo MM Tenis Court
233/2018 18.10.2018 18.10.2018 Zmluva o dodávke tovaru JRK Slovensko
234/2018 19.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Fabian
235/2018 19.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Leitman
236/2018 19.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Marková
237/2018 5.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Vážan
238/2018 19.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Vážan
239/2018 19.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Oravec
240/2018 19.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Linder
241/2018 19.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Niko
242/2018 19.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Lacková
243/2018 6.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Krivulčík
244/2018 19.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Kohútová
245/2018 19.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Klamár
246/2018 10.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Juríková
247/2018 10.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Baláž
248/2018 19.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Marková
249/2018 19.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Hvolka
250/2018 10.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Kalač
251/2018 19.10.2018 19.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Hepner
252/2018 22.10.2018 23.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Solár
253/2018 22.10.2018 23.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Krištofík
254/2018 17.10.2018 23.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Píš
255/2018 22.10.2018 23.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Gúber
256/2018 22.10.2018 23.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Rybár
257/2018 22.10.2018 23.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Špeťková
258/2018 25.10.2018 25.10.2018 Zámenná zmluva Ing. Šimurka
259/2018 26.10.2018 26.10.2018 Zmluva o nájme Niko Valach
260/2018 23.10.2018 29.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Podhorský
261/2018 25.10.2018 29.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Rybár
262/2018 24.10.2018 29.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Hrablík
263/2018 25.10.2018 29.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Jendrišák
264/2018 25.10.2018 29.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Mečiar
265/2018 19.10.2018 29.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Perniš
266/2018 21.10.2018 29.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Baláž O.
267/2018 25.10.2018 29.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Baláž P.
268/2018 28.9.2018 29.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Marikovič
269/2018 25.10.2018 29.10.2018 Zmluva o nájme kompostéra Priehoda
270/2018 29.10.2018 29.10.2018 Dodatok 4 k Zmluve o nájme NP Balna
271/2018 18.10.2018 29.10.2018 Dodatok 2 k Zmluve o nájme bytu Lochová
272/2018 18.10.2018 29.10.2018 Dodatok 2 k zmluve o nájme bytu Grolmusová
273/2018 17.10.2018 29.10.2018 Dodatok 2 k zmluve o nájme bytu Vojáčeková
274/2018 24.10.2018 2.11.2018 Zmluva o nájme kompostéra Rybianska
275/2018 29.10.2018 2.11.2018 Zmluva o nájme kompostéra Mišenka
276/2018 23.10.2018 2.11.2018 Zmluva o nájme kompostéra Konečný
277/2018 29.10.2018 2.11.2018 Zmluva o nájme kompostéra Štancel
278/2018 31.10.2018 2.11.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Nedelkina
279/2018 29.10.2018 5.11.2018 Dodatok 1 k NZ Láder
280/2018 17.10.2018 5.11.2018 Dodatok 3 k NZ Vážan
281/2018 5.11.2018 6.11.2018 Kúpna zmluva vlastníci bytov Nová
282/2018 3.10.2018 6.11.2018 Dodatok 1 k zmluve o dielo MS-statika
283/2018 31.10.2018 12.11.2018 Zmluva o nájme kompostéra Gašparovič
284/2018 26.10.2018 12.11.2018 Zmluva o nájme NP Valach
285/2018 18.10.2018 13.11.2018 Zmluva o výpožičke MV SR
286/2018 14.11.2018 14.11.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kotríková
287/2018 14.11.2018 20.11.2018 Zmluva o nájme kompostéra  Žubor
288/2018 11.11.2018 20.11.2018 Zmluva o nájme kompostéra Kovár
289/2018 20.11.2018 20.11.2018 Zmluva o nájme kompostéra Borková
290/2018 20.11.2018 20.11.2018 Zmluva o nájme kompostéra Nováková
291/2018 19.11.2018 20.11.2018 Zmluva o poskytnutí služieb Poles
292/2018 29.10.2018 22.11.2018 Protokol o odovzdaní hasičskej súpravy
293/2018 21.11.2018 22.11.2018 Kúpna zmluva Letavajová a iní
294/2018 21.11.2018 22.11.2018 Zmluva o nájme kompostéra Takáčová
295/2018 23.11.2018 3.12.2018 Nájomná zmluva Eko energia
296/2018 5.10.2018 3.12.2018 Zmluva o dielo Majestik
297/2018 20.11.2018 4.12.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie MŠ SR
298/2018 28.11.2018 4.12.2018 Zmluva o nájme kompostéra Kubinec
299/2018 3.12.2018 4.12.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Junior
300/2018 17.9.2018 4.12.2018 Dodatok č. 3 k NZ Jančovič
301/2018 6.12.218 10.12.2018 Zmluva o nájme kompostéra Šeliga
302/2018 5.12.2018 10.12.2018 Zmluva o nájme kompostéra Gajdošech
303/2018 3.12.2018 10.12.2018 Zmluva o nájme kompostéra Píš
304/2018 7.12.2018 10.12.2018 Zmluva o nájme kompostéra Petko
305/2018 7.12.2018 10.12.2018 Zmluva o nájme kompostéra Krausko
306/2018 4.12.2018 11.12.2018 Dodatok 3 k NZ Miklošová
307/2018 10.12.2018 12.12.2018 Zmluva o nájme kompostéra Belaňová
308/2018 12.12.2018 12.12.2018 Zmluva o nájme kompostéra Bagin
309/2018 17.12.2018 17.12.218 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Píš
310/2018 23.10.2018 20.12.2018 Zmluva o dielo PH team
311/2018 4.10.2018 20.12.2018 Zmluva o dielo OÁZA
312/2018 20.12.2018 20.12.2018 Dodatok k NZ Kertészová
313/2018 21.12.2018 21.12.2018 Dodatok k zmluve Slovak telekom 2
314/2018 21.12.2018 21.12.2018 Dodatok k zmluve Slovak telekom
315/2018 28.12.2018 30.12.2018 Dodatok 3 k zmluve o nájme Košťál
316/2018 1.8.2018 30.12.2018 Zmluva o zbere, preprave olejov Pedersen
317/2019 20.11.2018 30.12.2018 Dodatok k ZNNP Špeťková

[/wptab]
[wptab name=’2′]

Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
121/2018 5.9.2018 5.9.2018 Kompostér Anton Vážan
122/2018 5.9.2018 5.9.2018 Kompostér Viliam Hepner
123/2018 31.8.2018 5.9.2018 Kompostér Alojz Kurbel
124/2018 31.8.2018 5.9.2018 Kompostér Peter Adámik
125/2018 5.9.2018 5.9.2018 Kompostér Milan Bokor
126/2018 5.9.2018 5.9.2018 Kompostér Anton Bugár
127/2018 5.9.2018 5.9.2018 Kompostér Mária Biskupičová
128/2018 5.9.2018 5.9.2018 Kompostér Karol Erney
129/2018 31.8.2018 5.9.2018 Kompostér Roman Šimko
130/2018 5.9.2018 5.9.2018 Kompostér Anton Vážan Bc.
131/2018 5.9.2018 5.9.2018 Kompostér Vendelín Jalový
132/2018 5.9.2018 5.9.2018 Kompostér Karol Kozák
133/2018 31.8.2018 5.9.2018 Kompostér Eva Píšová
134/2018 10.8.2018 5.9.2018 Kompostér Ivan Šimurka
135/2018 31.8.2018 5.9.2018 Kompostér Peter Hlavina
136/2018 31.8.2018 5.9.2018 Kompostér Peter Marko Ing.
137/2018 31.8.2018 5.9.2018 Kompostér Otto Čibík
138/2018 5.9.2018 5.9.2018 Kompostér Pavol Huličiak
139/2018 5.9.2018 5.9.2018 Kompostér Ján Vážan1952
140/2018 31.8.2018 6.9.2018 Umelecký výkon Miroslav Hanousek
141/2018 31.8.2018 6.9.2018 Umelecký výkon Jozef Mičko
142/2018 30.8.2018 10.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Minich
143/2018 3.9.2018 10.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Baláž
144/2018 5.9.2018 10.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Vážan
145/2048 5.9.2018 10.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Píš
146/2018 31.8.2018 10.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Bezúch
147/2018 7.9.2018 10.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Vážan
148/2018 7.9.2018 10.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Solár
149/2018 7.9.2018 11.9.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Hrušecká
150/2018 31.8.2018 12.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Šimurka
151/2018 31.8.2018 12.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Mráz
152/2018 31.8.2018 12.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Letavay
153/2018 14.9.2018 14.9.2018 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Pernišová
154/2018 13.9.2018 14.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Vážan
155/2018 13.9.2018 14.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Duchovičová
156/2018 5.9.2018 14.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Kozák
157/2018 13.9.2018 14.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Antol
158/2018 13.9.2018 14.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Ing. Kukla
159/2018 13.9.2018 14.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Ing. Šimurka
160/2018 13.9.2018 14.9.2018 Zmluva o nájme kompostéra Ing. Marko

 

[/wptab]
[wptab name=’3′]

Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
81/2018 26.4.2018 5.6.2018 Dodatok k ZZVB Termming
82/2018 6.6.2018 11.6.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Daumerová
83/2018 11.6.2018 11.6.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Luprich
84/2018 16.5.2018 12.6.2018 Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo Stavby Nitra
85/2018 18.6.2018 18.6.2018 Zmluva o dielo K2 Atelier
86/2018 31.5.2018 18.6.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie MVSR
87/2018 15.6.2018 19.6.2018 Zmluva o dielo Vymyslicky
88/2018 15.6.2018 19.6.2018 Zmluva o dielo Vymyslicky
89/2018 15.6.2018 19.6.2018 Zmluva o dielo Vymyslicky
90/2018 20.6.2018 25.6.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Junior
91/2018 7.6.2018 25.6.2018 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve Hollý
92/2018 7.6.2018 26.6.2018 Dodatok k NZ Fojtík
93/2018 7.6.2018 26.6.2018 Dodatok k NZ Vida
94/2018 7.6.2018 26.6.2018 Dodatok k NZ Pernišová
95/2018 7.6.2018 26.6.2018 Dodatok k NZ Richter
96/2018 7.6.2018 26.6.2018 Dodatok k NZ Perniš
97/2018 7.6.2018 26.6.2018 Dodatok k NZ Jánošíkova
98/2018 7.6.2018 26.6.2018 Dodatok k NZ Chudá
99/2018 7.6.2018 26.6.2018 Dodatok k NZ Gundová
100/2018 7.6.2018 26.6.2018 Dodatok k NZ Hodásová
101/2018 7.6.2018 26.6.2018 Dodatok k NZ Marko
102/2018 18.6.2018 27.6.2018 Dodatok k NZ Gajdošíková
103/2018 18.6.2018 27.6.2018 Dodatok k NZ Bošková
104/2018 29.6.2018 3.7.2018 Zmluva o dodávke tovaru JRK
105/2018 29.6.2018 3.7.2018 Dodatok k zmluve o dodávke tovaru JRK
106/2018 2.7.2018 11.7.2018 Kúpna zmluva Kúdelka
107/2018 11.7.2018 11.7.2018 Kúpna zmluva Fecko
108/2018 11.7.2018 11.7.2018 Kúpna zmluva Arendáš
109/2018 20.7.2018 20.7.2018 Kúpna zmluva Zábojník
110/2018 10.7.2018 30.7.2018 Dodatok 2 k Zmluve o nájme bytu Mikloš
111/2018 10.7.2018 30.7.2018 Dodatok 3 k Zmluve o nájme bytu Píšová
112/2018 9.7.2018 30.7.2018 Dodatok 3 k Zmluve o nájme bytu Mondoková
113/2018 30.7.2018 2.8.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Bošková
114/2018 30.7.2018 6.8.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie ZO SZZP
115/2018 3.8.2018 6.8.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie JDS
116/2018 6.8.2018 7.8.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Junior
117/2018 9.8.2018 16.8.2018 Zmluva o dielo Daumer
118/2018 27.8.2018 27.8.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mikušová
119/2018 5.9.2018 5.9.2018 Kompostér Vážan Ján1959
120/2018 5.9.2018 5.9.2018 Kompostér Bugárová Marta

[/wptab]
[wptab name=’4′]

Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
41/2018 4.4.2018 5.4.2018 Dodatok k NZ Perniš
42/2018 5.4.2018 9.4.2018 Zmluva o vykonaní praxe obchodná akadémia
43/2018 11.4.2018 13.4.2018 Zmluva o nájme miesta na pohrebisku Vážan
44/2018 16.4.2018 17.4.2018 Zmluva o dielo Stavby Nitra
45/2018 16.4.2018 17.4.2018 Pohrebisko Richterová
46/2018 9.4.2018 20.4.2018 Zmluva o vykonaní praxe Obch. akadémia
47/2018 15.3.2018 23.4.2018 Zmluva o poskytnutí služby Manos consulting
48/2018 16.4.2018 23.4.2018 Kúpna zmluva Hromadová
49/2018 23.4.2018 23.4.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Leitmanová
50/2018 23.4.2018 23.4.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Hanko
51/2018 19.4.2018 24.4.2018 Dodatok 2 k NZ Barborka
52/2018 18.4.2018 24.4.2018 Dodatok 2 k NZ Šagátová
53/2018 27.4.2018 27.4.2018 Zmluva o nájme NP Eko
54/2018 26.4.2018 27.4.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme Lenghart
55/2018 27.4.2018 27.4.2018 Zmluva o zverení majetku do správy DK
56/2018 16.3.2018 27.4.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie SRZ
57/2018 30.4.2018 3.5.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Leitmanová
58/2018 30.4.2018 3.5.2018 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Masárová
59/2018 2.5.2018 3.5.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie DPO
60/2018 4.5.2018 4.5.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Richter
61/2018 9.5.2018 9.5.2018 Zmluva o dielo Daumer
62/2018 7.5.2018 9.5.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mjartanová
63/2018 14.5.2018 14.5.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mendel
64/2018 14.5.2018 14.5.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Píš
65/2018 10.5.2018 14.5.2018 Zmluva o termínovanom úvere VÚB
66/2018 10.5.2018 14.5.2018 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke VÚB
67/2018 15.5.2018 15.5.2018 Kúpna zmluva Kováč
68/2018 16.5.2018 17.5.2018 Zámenná zmluva Bc Vážan
69/2018 27.4.2018 17.5.2018 Dodatok č. 3 Lekáreň
70/2018 21.5.2018 21.5.2018 Zmluva o dielo Eurovia
71/2018  1.5.2018 21.5.2018 Dodatok 2 k mandátnej zmluve Termming
72/2018 22.5.2018 22.5.2018 Zmluva o dielo Šandor
73/2018 23.5.2018 23.5.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 1 Pažická
74/2018 23.5.2018 23.5.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 2 Pažická
75/2018 18.5.2018 24.5.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie ŠK Priehrada
76/2018 15.5.2018 29.5.2018 Dodatok 2 k NZ Švorc
77/2018 28.5.2018 30.5.2018 Zmluva o dielo Abeli
78/2018 30.5.2018 31.5.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Bitarová
79/2018 28.5.2018 1.6.2018 Zmluva o dielo K-plast
80/2018 21.5.2018 5.6.2018 Zmluva o nájme COOP Jednota

[/wptab]
[wptab name=’5′]

Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
1/2018  3.1.2018  3.1.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemku – Deák
2/2018 2.1.2018 3.1.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Pálešová
3/2018 4.1.2018 12.1.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Rybianska
4/2018 4.1.2018 12.1.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Grolmusová
5/2018 18.12.2017 12.1.2018 Zmluva o nájme bytu Šemodová
6/2018 2.1.2018 12.1.2018 Rámcová zmluva PPC MŠ
7/2018 15.1.2018 15.1.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Rybnikár
8/2018 15.1.2018 15.1.2018 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Tadialová
9/2018 1.1.2018 22.1.2018 Dodatok 5 k Zmluve o nájme Kertészová
10/2018  24.11.2017  22.1.2018 Kúpna zmluva Vážan, Matiašová….
11/2018 24.1.2018 24.1.2018 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Rakytková
12/2018 5.2.2018 7.2.2018 Dodatok 5 k zmluve o nájme NP Píšová
13/2018 7.2.2018 7.2.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kurunczi
14/2018 2.1.2018 12.2.2018 Kúpna zmluva T-613
15/2018 2.1.2018 16.2.2018 Kúpna zmluva Borko
16/2018 6.2.2018 16.2.2018 Dodatok 2 k Nájomnej zmluve Rybiansky
17/2018 21.2.2018 26.2.2018 Dodatok 8 k Nájomnej zmluve DAYA
18/2018 28.2.2018 28.2.2018 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Hraňová
19/2018 28.2.2018 1.3.2018 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Pešadíková
20/2018 12.2.2018 5.3.2018 Dodatok č.2 k nájomnej zmluve Píšová K.
21/2018 2.1.2018 5.3.2018 Kúpna zmluva Zelenina
22/2018 1.1.2018 5.3.2018 Kúpna zmluva Milsy
23/2018 8.3.2018 8.3.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie JDS
24/2018 9.3.2018 9.3.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Junior
25/2018 13.3.2018 13.3.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Cmarková
26/2018 13.3.2018 13.3.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Honesová
27/2018 14.2.2018 13.3.2018 Zmluva o pripojení SSE
28/2018 14.3.2018 15.3.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie ZO SZZP
29/2018 14.3.2018 15.3.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie ŠK Priehrada
30/2018 15.3.2018 16.3.2018 Zámenná zmluva Mokrý
31/2018 05.3.2018 19.3.2018 Zmluva o dielo MS-statika
32/2018 16.3.2018 19.3.2018 Kúpna zmluva KIKA
33/2018 16.3.2018 19.3.2018 Kúpna zmluva KIKA
34/2018 08.03.2018 20.3.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ
35/2018  13.3.2018  20.3.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Junior
36/2018  23.3.2018  23.3.2018 Kúpna zmluva Ličková
37/2018 26.3.2018 26.3.2018 Dohoda o absolventskej praxi ÚPSVaR
38/2018 26.3.2018 27.3.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Chalmovský
39/2018 28.3.2018 28.3.2018 Zmluva ZOTP Bros
40/2018 23.3.2018 5.4.2018 Zmluva o nájme miesta na pohrebisku Rybárová

[/wptab]
[end_wptabset]