GDPR – ZSČ prevádzkovateľa – OcÚ Kanianka – KS2019 – IP

Informačná povinnosť – 2019 – Obec Kanianka