OcÚ Kanianka oznamuje občanom, že oprava komunikácie Lesná,  Stará cesta a Nová 600 bude ukončená tento mesiac. V prípade , že sú niekomu známe nedostatky, alebo iné závady v súvislosti s opravou uvedených komunikácií, nech ich nahlási na mailovú adresu  ocu.kanianka@stonline.sk