Zrušenie vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru