Vyhlásenie času zvýšeného neb. vzniku požiaru 2018_