Komunitny-plan-socialnych-sluzieb-Kanianka

Prehľad ekonomicky oprávnených nákladov na opatrovateľskú službu 
podľa zákona 448/2008 Z.z. v platnom znení

Za rok 2022

Prehľad 2022

Za rok 2021

Prehľad 2021

Za rok 2020

Prehľad 2020

Za rok 2019

Prehľad 2019