Textová časť

Verejná_vyhláška
UPN_Kanianka_Návrh
UPN_Kanianka_Návrh_Záväzná_časť.

Grafická časť

01_50_širšie_vzťahy
02_Komplexný_návrh_katastrálneho_územia
03_Komplexný_návrh-funkčné_využívanie_územia_obce
04_Doprava
05_Technická_vybavenosť
06_Zábery_PPF_LPF
07_Záväzné_časti_riešenia_a_VPS