Obecný úrad upozorňuje občanov, aby nevpúšťali do vchodov a svojich obydlí osoby vydávajúce sa za dielerov a obchodníkov. Podomový predaj v obci je zakázaný. Podobné osoby sa preukazujú ako zástupcovia dodávateľov plynu, vodárenskej spoločnosti a podobne. Každá osoba je povinná na požiadanie sa legitimovať a preukázať oprávnenie od obce na podobnú činosť. V prípade pochybostí kontaktujte obecnú políciu tel. č. 0905 650 283