Obecný úrad Kanianka oznamuje občanom, že do doby pokračovania v stavebných prácach na parkovisku pri bývalej škôlke na ul. Nová 597 je povolené parkovať na vlastné riziko.

Vodiči môžu túto plochu bezplatne využívať ako odstavnú plochu. Pokračovanie stavebných prác sa odhaduje na mesiac marec 2017.