pozvánka

Zverejnenie zámeru prevodu obecného majetku

vizualizácia zámeny Šimko -Kollár – Obec

PLÁN kontrolnej činnosti na 2 polrok 2016

xlspríjmy 2016 – úprava č.1

xlsvýdavky 2016 – úprava č. 1

docZáverečný účet obce za rok 2015

xlsProgramový rozpočet 2015 – príjmy k 31.12.2015

xlsProgramový rozpočet výdavky 2015 – k 31.12.2015