Zoznam zmien:

  • V „sobotu a nedeľu“ je zmenený odchod spoja z Prievidze do Kanianky z 18.20 hod. na 18.35 hod., (zmena je kvôli prestupu cestujúcich z vlaku 5009 z NZ na autobus (požiadavka OcÚ Kanianka).
  • Odchod spoja z Kanianky,Jednota je zmenený z 18.50 na 18.55 hod. (posun odchodu súvisí s posunom predošlého spoja).
  • Odchod spoja z Kanianky,Jednota je zmenený z 9.20 hod. na 9.10 hod., kvôli prestupu cestujúcich v Prievidzi na vlak 5002 do Topoľčian (požiadavka OcÚ Kanianka).
  • Odchod spoja z Prievidze do Kanianky je zmenený z 8.55 hod. na 8.50 hod. (súvisí so zmenou odchodu z Kanianky na 9.10 hod.)
  • Kanianka Jednota
  • Kanianka Kopaničky
  • Kanianka sídl.
  • 307434