[wptab name=’Prvá časť‘]

Číslo Názov
1/2016 Nájomná zmluva – Kotrík
2/2016 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Hrablík
3/2016 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Turcelová
4/2016 Dodatok_1_k_zmluve 16_2012_Duškevič
5/2016 Dodatok_1_k_zmluve 17_2012_Danišovičová
6/2016 Dodatok_3_k_zmluve_50_2013_Kertészová
7/2016 Dodatok_1_k_zmluve_20_2012_Vojáček
8/2016 Dodatok_1_k_zmluve_14_2012_Čertíková
9/2016 Dodatok_1_k_zmluve_102_2011_Gajdošík
10/2016 Dodatok 1_k_zmluve_2_2012_Jurkovič
11/2016 Dodatok_1_k_zmluve_45_2012_Komisková
12/2016 Dodatok_1_K_zmluve_15_2012_Pekárová
13/2016 Dodatok_1_k_zmluve_13_2012_SRZ
14/2016 Zámenná_zmluva_Jokelová
15/2016 Zmluva_o_nájme_bytu_Borková
16/2016 Zmluva_o_nájme_bytu_Andraši
17/2016 Zmluva o spolupráci_IA
18/2016 Zmluva_o_nájme_bytu_Chochulová
19/2016 Zmluva_o_buducej_zmluve_Naturpack

[/wptab]

[wptab name=’Druhá časť‘]

Číslo Názov
20/2016 Zmluva_o_nájme_bytu_Teushelová
21/2016 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Naštická
22/2016 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Kliniec
23/2016 Zmluva_ o_ nájme_ bytu_ Ambróz
24/2016 Dodatok_č_1_k_zmluve_o_nájme_majetku_FKJUNIOR
25/2016 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_FKJUNIOR
26/2016 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_BILIARD
27/2016 Zmluva o poskytnutí miesta na pohrebisku Píšová
28/2016 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_ŠKPriehrada
29/2016 Zmluva_o_poskytovaní_služieb_Sylviastrav
30/2016 Zmluva_o_dielo_MŠ
31/2016 Zmluva_o_dielo_Stavby_Nitra
32/2016  Zmluva_o_nájme_nebytových priestorov Manlová
33/2016 Zmluva_o_nájme_bytu_Vrobel
34/2016 Kúpna_zmluva_ Linder
35/2016 Rámcová_zmluva_TSVPapier
36/2016 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Valach
37/2016 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_DPO
38/2016 Zmluva _o_poskytnutí_dotácie Jednota_dôchodcov
39/2016 Dodatok_k_zmluve_o_spolupráci_172016_IA MPSVR SR
40/2016 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Sluková
41/2016 Zmluva_o_dielo_Športová_Stavby_Nitra
42/2016 Zmluva_o_dielo_Bojnická_Stavby_Nitra
43/2016 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_SRZ
44/2016 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Grolmusová
45/2016 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Rolinec
46/2016 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_FKJunior
47/2016 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisko Bielická
48/2016 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_SRRZ
49/2016 Dodatok_1_k_zmluve_o_nájme_TPI
50/2016 Kúpna_zmluva_Vážan Borko
51/2016 Kúpna_zmluva_Čibík Fazika
52/2016 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Píš
53/2016 Kúpna zmluva Páleš
54/2016 Dodatok_1_k -Zmluve_o_dielo_Stavby_Nitra
55/2016 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_ŠKPriehrada
56/2016 Dodatok č. 1_k_zmluve_o_nájme Balna
57/2016 Zmluva_o_dielo_Mrázik
58/2016 Zmluva_o_dielo_Techwood
59/2016 Zmluva_Naturpack
60/2016 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_ZO_SZZP
61/2016 Mandátna_zmluva_účtovníctvo
62/2016 Nájomná_zmluva_Termming
63/2016 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Chudá
64/2016 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_FKJunior
65/2016 Kúpna_zmluva_Fructop
66/2016 Zmluva_o_nájme_bytu Stollmann
67/2016 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Minich
68/2016 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku _Píšová
69/2016 Zmluva_o_nájme_bytu_Jánošíková
70/2016 Zmluva_o_nájme_bytu_Beláková
71/2016 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Rumannová
72/2016 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Richterová
73/2016 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Poláčková
74/2016 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Hepnerová
75/2016 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Belák
76/2016 Kúpna_zmluva_STVS
77/2016 Zmluva_o_nájme_bytu_Radošinský
78/2016 Zámenná_zmluva_Sečiansky
79/2016 Zmluva_o_nájme_bytu_Minich
80/2016 Zmluva_o_dielo_kosovska

[/wptab]

[wptab name=’Tretia časť‘]

Číslo Názov
81/2016 Dodatok 2 k zmluve o nájme dopr. prostriedku
82/2016 Dohoda_o_skončení_nájomného_vzťahu_Eko-energia
83/2016 Zmluva o dielo stavis
84/2016 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Biskupič
85/2016 Zmluva o nájme bytu Jančovič
86/2016 Zmluva o dielo Jases
87/2016 Zmluva intelsoft
88/2016 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Franko
89/2016 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Píš
90/2016 Zmluva_o_dielo_Mjartan
91/2016 Zmluva_o právach_ a_ povinnostiach_ odberatela_ vody_FKJunior
92/2016 Zmluva_o_dodávke_vody_StVPS
93/2016 Dodatok_1_k_zmluve_o_nájme_eRko
94/2016 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku_Bugár
95/2016 Zmluva_o_dielo_KPN_REAL
96/2016 Dodatok_k_zmluve_o_nájme_SSS
97/2016 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku_Píš
98/2016 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku_Benkovič
99/2016 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Minich
100/2016 Mandátna_zmluva_ION
101/2016 Zmluva_o_poskytnutí_auditorských_služieb_Interaudit
102/2016 Dodatok_7_MUDr.Hiklová
103/2016 Dodatok_k_Zmluve_o_dielo_Stavis
104/2016 Dodatok_5_k_zmluve_o_nájme_Rybár
105/2016 Dodatok_1_k_zmluve_o_nájme_MUDr_Teremová
106/2016 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku_Michalovič
107/2016 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku_Šimurka
108/2016 Zmluva_o_poskytovaní_služieb_Enviropol
109/2016 Zmluva_o_odbere_drevnej_hmoty_BEPORAD
110/2016 Dodatok_5_k_zmluve_o_nájme_Hársová
111/2016 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_FKJUNIOR
112/2016 Dodatok_k_Zmluve_o_dielo_KPN
113/2016 Dodatok5_k_zmluve_o_nájme_NP_Sidorová
114/2016 Zmluva_o_zabezpečení_zberu_papiera
115/2016 Mandátna_zmluva_Termming
116/2016 Zmluva_o_nájme_bytu
117/2016 Zmluva_o_dieloPro-construct
118/2016 Dodatok_Vemex
119/2016 147_Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_DHZ.pdf
120/2016 Dodatok_2_Stavis
121/2016 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_Matica
122/2016 Zmluva_o_nájme_bytu_Rybár
123/2016 Zmluva_o_nájme_bytu_Šimko
124/2016 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Gajdošík
125/2016 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Hepnerová
126/2016 Dodatok1_k_zmluve_o_dielo_Mjartan
127/2016 Dodatok_č._1-2017_k_Zmluve_o_dodávke_elektriny
128/2016 Zmluva_o_vecnom_bremene_Filtson
129/2016 Zmluva_o_nájme_bytu_Vážan
130/2016 Dodatok_k_zmluve_o_spolupráci_IA
131/2016 Dohoda_o_zrušení_mandátnej_zmluvy_ION
132/2016 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_Kolovrátok
133/2016 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_SRRZ
134/2016 Zmluva_o_dielo_RVL
135/2016 Zmluva_o_dielo_KOVOMK
136/2016 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_ZO_SZZP
137/2016 Kúpna_zmluva_Huličiak_Vaňovič
138/2016 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_SRRZ
139/2016 Nájomná_zmluva_Tetrastav
140/2016 Dohoda_o spolupráci Fryšták
141/2016 Kúpna_zmluva_Letavajovci
142/2016 Darovacia_zmluva_Letavajovci
143/2016 Dodatok_k_nájomnej_zmluve_Termming
144/2016 Kúpna_zmluva_PROBE
145/2016 Dodatok_8_k_zmluve_o_nájme_MUDr.Hiklová
146/2016 Zmluva_o_výpožičke_DHZ
147/2016 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_DHZ
148/2016 Zmluva_o_dielo_Petruf
149/2016 Zmluva_o_dielo_Hrdý
150/2016 Dodatok_5_k_zmluve_o_nájme_Krnáč

[/wptab]

[end_wptabset]