[wptab name=’Prvá časť‘]

Číslo Názov
81/2015 Zmluva_o_ dielo_Stavis
82/2015 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Hujo
83/2015 Zmluva_o_nájme_bytu_Vida
84/2015 Zmluva_o_nájme_bytu_Mikloš
85/2015 Zmluva_o_nájme_bytu_Lochová
86/2015 Zmluva_o_nájme_bytu_Gundová
87/2015 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Bencková
88/2015 Zmluva_o_poskytovaní_ver._služieb OP
89/2015 Zmluva_o_poskytovaní_ver_služieb MŠ
90/2015 Zmluva_o_poskytovaní_verejných_služieb ŠJ Mš
91/2015 Zmluva_o_poskytovaní_služieb_Ext_obst
92/2015 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_FKJunior
93/2015 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Minichová
94/2015 Zmluva_o_nájme_bytu_Chudá
95/2015 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_Matica S
96/2015 Kúpna zmluva Kristová
97/2015 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Kurbel
98/2015 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Mokrá
99/2015 Zmluva_o_poskytnutí_auditorských_služieb
100/2015 Zmluva_o_výpožičke_nehnuteľnosti JDS
101/2015 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Pos
102/2015 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_FKJunior
103/2015 Zmluva_o_nájme_bytu_Jančovič
104/2015 Zmluva_o_nájme_bytu_Mrázová
105/2015 Zmluva_o_nájme_Vavrík
106/2015 Dohoda_o_skončení_nájmu_Pihík
107/2015 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Tadialová
108/2015 Zmluva_o_nájme_bytu_Šemoda
109/2015 Zmluva_na_poskytnutie_služieb_M a Z Consulting
110/2015 Mandátna zmluva_ION
111/2015 Zmluva_o_ dielo_Balna
112/2015 Zmluva_o_dielo_Schestr
113/2015 Zmluva_o_poskytnuti_dotacie_ŠK_Priehrada
114/2015 Zmluva o poskytnutí miesta na pohrebisku Gajdošíková
115/2015 Zmluva_o_nájme_bytu_Vážan
116/2015 Zmluva_o_nájme Kotrík
117/2015 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_ZOSZZP
118/2015 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_FKJunior
119/2015 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Eliaš
120/2015 Zmluva_o_dielo_Empemont
121/2015 Zmluva_o_nájme_nebyt. priestorov_Sidorová
122/2015 Nájomná_zmluva_Tetrastav
123/2015 Zmluva_o_nájme_bytu_Lochová
124/2015 Zmluva_o_nájme_bytu_Grolmusová
125/2015 Zmluva_o_dielo_Vysta_nova
126/2015 Zmluva_o_dielo_Košovská_stavebná
127/2015 Kúpno_predajná_zmluva_stravovacie
128/2015 Zmluva_o_nájme_dopravného_prostriedku_Eko-energia
129/2015 Kúpno-predajná_zmluva_stravovacie
130/2015 Kúpna_zmluva_LM-firestore
131/2015 Zmluva_o_nájme_bytu_Bugár
132/2015 Zmluva_o_nájme_bytu_Vojáčeková
133/2015 Nájomná_zmluva_Omnimed

[/wptab]

[wptab name=’Druhá časť‘]

Číslo Názov
41/2015 Zmluva_o_dielo_VI Trade
42/2015 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_SRZ
43/2015 Zmluva_o_nájme_bytu_Šagátová
44/2015 Dodatok_1_k_zmluve_o_nájme_ORANGE
45/2015 Zmluva_o_dielo_Dopr.proj.
46/2015 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Bendová
47/2015 Kúpna_zmluva_MUDR_Švec
48/2015 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie SZZP
49/2015 Zmluva_o_poskytnuti_dotacie_JKD
50/2015 Zmluva_o_dielo_Stavis
51/2015 DODATOK c. DOD/02 – 2015//154/2014-IZ-4.0/V k Zmluve_ implementačná
52/2015 Zmluva_ o_ poskytnutí_ dotácie_Maguranka
53/2015 Zmluva_o_nájme_bytu_Barborka
54/2015 Zmluva_o_nájme_bytu_Švorc
55/2015 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie SRRZ
56/2015 Zmluva_o_poskytnutí dotácie SRRZ
57/2015 Príkazná_zmluva_Pechová
58/2015 Zmluva_o_dielo_Liftmont BB
59/2015 Zmluva o_prepožičaní miesta na pohrebisku_Konuš
60/2015 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie SRRZ
61/2015 Zmluva_o poskytnutí_dotácie FK Junior
62/2015 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie FK Junior
63/2015 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_FK Junior
64/2015 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Gonska
65/2015 Zmluva o nájme bytu Janošíková
66/2015 Kúpna_zmluva_OÚ Trenčín
67/2015 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Minich
68/2015 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Leitmanová
69/2015 Zmluva_o_ nájme_bytu _Fojtík
70/2015 Zmluva_o_nájme_bytu_Pernišová
71/2015 Zmluva_o_nájme_bytu_Perniš
72/2015 Zmluva_o_nájme_bytu_Hodásová
73/2015 Zmluva_o_nájme_bytu_Gajdošíková
74/2015 Zmluva o nájme bytu Marko
75/2015 Zmluva_o_nájme_bytu_Richter
76/2015 Zmluva_o_nájme_pracovného_stroja
77/2015 Zmluva_o_nájme_bytu_Bošková
78/2015 Zmluva_o_dielo_Dopr._projekty
79/2015 Zmluva_o_vypožičke_podperných_bodov
80/2015 Dohoda_o_spolupráci_SSE

[/wptab]

[wptab name=’Tretia časť‘]

Číslo Názov
1/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie SRRZ
2/2015 Dodatok 2 k zmluve o nájme Panoráma
3/2015 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Hanková
4/2015 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Adámiková
5/2015 Kúpna zmluva_Pernišová
6/2015 Zmluva_o_dielo_SABA
7/2015 Zmluva_o_dielo_INCON
8/2015 Zmluva_o_dielo_Blahová
9/2015 Zmluva _o_nájme_bytu_Rybiansky
10/2015 Zmluva_o_nájme_bytu Hložek
11/2015 Zmluva_o_nájme_bytu_Mondoková
12/2015 Kolektívna_zmluva
13/2015 Zmluva_o_dielo_TZZHN
14/2015 Zmluva_o_dielo_TZZHN
15/2015 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Fialka
16/2015 Zmluva_o_nájme_bytu_Lacovič
17/2015 Zmluva_o_nájme_bytu_Píšová
18/2015 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Richter
19/2015 Dodatok 2_k zmluve_o_dielo_Atelier_Olympia
20/2015 Zmluva_o_zriadení_vecného_bremena
21/2015 Zmluva_o_dielo_Dopr._projekty
22/2015 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_ FK
23/2015 Dohoda_15_12_051_36 _absolvenstká _prax
24/2015 Mandátna_zmluva_Veselý
25/2015 Rámcová_zmluva_o_obchodnej _spolupráci_GKV
26/2015 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Olejník45 Zmluva_o_dielo_Dopr.proj..pd
27/2015 Zmluva_o_dielo_OHSTATIK
28/2015 Dodatok 3_k zmluve_o_nájme_ Špeťková
29/2015 Zmluva o poskytnutí_dotácie_ŠK Priehrada
30/2015 Zmluva_o_kúpe_cenných_papierov
31/2015 Zmluva_o_nájme_bytu_Perniš
32/2015 Rámcová_zmluva_ o_ poskytovaní_ služieb_eRPe
33/2015 Zámenná_zmluva_Ing._Belák
34/2015 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Minich
35/2015 Zmluva o zabezpečení činnosti PZS
36/2015 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Pálik
37/2015 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_Fitness Free
38/2015 Zmluva o nájme KDS
39/2015 Zmluva_o_nájme_bytu_Píšová
40/2015 Zmluva_o poskytnutí_dotácie_SSS

[/wptab]

[end_wptabset]