Číslo Názov
121/2014 Zmluva_o_nájme_bytu_Mrázová
122/2014 Zmluva_o_vzájomnej_spolupráci_Milsy
123/2014 Zámenná_zmluva_Vážanová
124/2014 Zmluva_o_dielo_Scarabeo
125/2014 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Hanko
125/2014 Zmluva_o_dielo_SENSIM
126/2014 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Húšťavová
127/2014 Zmluva_o_dielo_Porubská_cesta
128/2014 Zmluva_o_dielo_Kukučínova
129/2014 Zmluva_o_nájme_nebytových_priestorov_Novum_trade
130/2014 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Vidová
131/2014 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Šimurková
132/2014 Zmluva_o_dielo_Balna
133/2014 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Tonhajzerová
134/2014 Zmluva_o_dielo_Daumer
135/2014 Zmluva_o_spolupráci_RKC
136/2014 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Minichová
137/2014 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Píš
138/2014 Mandátna_zmluva_DJSTAV
139/2014 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Páleš
140/2014 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Bugárová
141/2014 Zmluva_o_nájme_bytu_Vážan
142/2014 Kúpna_zmluva_Mečiar
143/2014 Dodatok_k_zmluve_o_dielo_Strabag
144/2014 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Šeligová
145/2014 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_Fitness
146/2014 Dodatok_k_zmluve_o_spolupráci_IA_ZaSI
147/2014 Kúpna zmluva_V. Minich
148/2014 Zmluva_o_dodávke_plynu_Elgas
149/2014 Zmluva _o_dodávke_elektriny_Elgas
150/2014 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Kovár
151/2014 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Leitmanová
152/2014 Zmluva_o_nájme_bytu_Miklošová
153/2014 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_farnosť
154/2014 Zmluva_o_spracovaní_podkladov_k_VO
155/2014 Mandátna_zmluva_cintorín
156/2014 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Pažický
157/2014 Zmluva_o_výkone_služby_Važan_Poles
158/2014 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Pernišová
159/2014 Kúpna_zmluva_Perniš
160/2014 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_eRko
161/2014 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Koliesková
162/2014 Zmluva_o_dielo_dlažba_v_MŠ_Lemas
163/2014 Zmluva_o_dielo_Citicom
164/2014 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie ŠK Priehrada
Číslo Názov
81/2014 Zmluva_o_nájme_bytu_Guľa
82/2014 Zmluva_o_nájme_bytu_Andrášiová
83/2014 Zmluva _o_nájme bytu_Janošíková
84/2014 Zmluva_o_nájme_nebytových_priestorov_SSS
85/2014 Dodatok_7_Poliak
86/2014 Dodatok_7_Antolová
87/2014 Dodatok_2_Košťál
88/2014 Dodatok_4_Sidorová
89/2014 Dodatok_4_Píšová
90/2014 Dodatok_ 4_Mrázová
91/2014 Dodatok_3 Rakytková
92/2014 Dodatok_2_Špeťková
93/2014 Dodatok_2_Píš
94/2014 Dodatok_2_Balna
95/2014 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_Karate
96/2014 Dodatok_4_Hársová
97/2014 Zmluva_o_nájme_bytu_Honzová
98/2014 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Hepner
99/2014 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Šimurková
100/2014 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Hlavina
101/2014 Dodatok_4_Štorcel
102/2014 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Žiak
103/2014 Zmluva_o_spolupráci_opatr.služba
104/2014 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Kellenbergerová
105/2014 Zmluva_o_poskytovaní_auditorských_služieb
106/2014 Zmluva_o_obstaraní_ÚPN
107/2014 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_z_MVSR
108/2014 Zmluva_o_nájme_bytu_Kurbel
109/2014 Kúpna_zmluva_Agro
110/2014 Zmluva_o_obstaraní_ÚPD
111/2014 Zámenná_zmluva_Mokrý
112/2014 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrabisku Chalmovský
113/2014 Dodatok_1_k_zmluve_o_termínovanom_úvere
114/2014 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Perniš
115/2014 Zmluva_o_nájme_bytu_Daumer
116/2014 Zmluva_o_nájme_bytu_Jančovič
117/2014 Zmluva_o_nájme_bytu_Húsková
118/2014 Dodatok_4_k_zmluve_o_nájme_Krnáč
119/2014 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_RZ
120/2014 Zmluva_o_nájme_ bytu_Blahová
Číslo Názov
41/2014 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Barborková
42/2014 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Hepnerová
43/2014 Zmluva_ o_ dielo_Daumer
44/2014 Zmluva_o_dielo_Lukrea
45/2014 Zmluva_o_dielo_Gamsi
46/2014 Zmluva_o_dielo_Elektro MLM
47/2014 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku – Kotríková
48/2014 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Balážová
49/2014 Zmluva_o_termínovanom_úvere
50/2014 Dohoda_ o_ vyplňovacom_práve_k_blankozmenke
51/2014 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie _FK_Junior
52/2014 Zmluva_o_dielo_Strabag
53/2014 Zmluva_o_ nájme_ pozemku_Pastierik
54/2014 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Talianová
55/2014 Kúpna_zmluva_Fructop
56/2014 Zmluva_o_nájme_bytu_Duchoňová 6 str.
57/2014 Zmluva_o_nájme_bytu_Senková
58/2014 Zmluva_o_nájme_bytu_ Štubňa
59/2014 Zmluva _o_nájme_Žitniaková
60/2014 Zmluva_o_nájme_Hepnerová
61/2014 Zmluva_o_nájme_bytu_Klucha
62/2014 Zmluva_o_nájme_Pipíška
63/2014 Zmluva_o_nájme_Mráziková
64/2014 Zmluva o nájme bytu Karaková
65/2014 Zmluva_o_nájme_Dodoková
66/2014 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_FK_Junior
67/2014 Zmluva o poskytnutí miesta na pohrebisku Švorcová
68/2014 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_SRRZ
69/2014 Zmluva_o_nájme_bytu_Černáková
70/2014 Zmluva_o_nájme_bytu_Píš
71/2014 Zmluva_o_nájme_bytu_Kochan
72/2014 Zmluva_o_nájme_bytu_Holubcová
73/2014 Zmluva_o_nájme_bytu_Pukač
74/2014 Zmluva_o_nájme_bytu_Jakubčíková
75/2014 Zmluva_o_dielo_Lups
76/2014 Dodatok_1_k_zmluve_o_dielo_Atelier_Olympia
77/2014 Zmluva_o_nájme_bytu_Šutek
78/2014 Zmluva_o_nájme_bytu_Kulich
79/2014 Zmluva_o_nájme_bytu_Šimurková
80/2014 Zmluva_o_nájme_bytu_Kell
Číslo Názov
1/2014 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Píšová
2/2014 Zmluva_ o_ poskytnutí_dotácie_ TJ _Priehrada
3/2014 Dodatok_4_k_zmluve_o_nájme_Bugár
4/2014 Zmluva_o_nájme_bytu_Komorník
5/2014 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_Karate
6/2014 Zámenná_zmluva_Baláž_S.
7/2014 Dodatok_1_k_zmluve_o_nájme_Kertészová
8/2014 Zmluva_o_výpožičke_Pastierik
9/2014 Dodatok_2_k_zmluve_o_nájme_DK
10/2014 Dodatok_2_k_zmluve_o_nájme_St. služby
11/2014 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_Biliard
12/2014 Dodatok_1_k_zmluve_o_nájme_karate
13/2014 Zmluva_o_dodávke_a_odbere_tepla
14/2014 Dodatok_3_k_zmluve_o_nájme_Štorcel
15/2014 Zmluva_ o_ poskytovaní_súborov_kataster
16/2014 Dodatok_1_k_zmluve_o_preprave_zneškodňovaní_KO
17/2014 Zmluva_o_nájme_bytu_Hložek
18/2014 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Pernišová Mária
19/2014 Rámcová zmluva Daffer
20/2014 Dodatok_1_k_zmluve_o_nájme_Šutek
21/2014 Kúpna_zmluva_Incon
22/2014 Zámenná_zmluva_Mikuš
23/2014 Zmluva_o_nájme_eRko
24/2014 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Dudáš
25/2014 Dodatok_1_k_zmluve_o_dielo_Daumer
26/2014 Dodatok_1_k_zmluve_o_vykonávaní_oddeleného_zberu
27/2014 Rámcová_zmluva_telefonica
28/2014 Zmluva_o_nájme_nebytových_priestorov_Lenghart
29/2014 Zmluva_o_dielo_Scheberová
30/2014 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_FK_Junior
31/2014 Zmluva_o_nájme_bytu Pos32 Kúpna_zmluva_Píš Viliam
32/2014 Kúpna_zmluva_Píš Viliam
33/2014 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_ZOSZZP
34/2014 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_JDS
35/2014 Zámenná_zmluva_Hepner
36/2014 Zmluva o spolupráci_Kucharčík
37/2014 Zmluva_o_ bezodplatnom_ prevode_ vlastníctva_ pozemkov_ vo_ verejnom_ záujme
38/2014 Kúpna_ zmluva_Melušová
39/2014 Kúpna_ zmluva_ Perniš
40/2014 Zmluva_o_dielo Gamsi