[wptab name=’Prvá časť‘]

Číslo Názov
81/2013 Zmluva_o_dielo_Citicom
82/2013 Zmluva_o_nájme_bytu_Líšková
83/2013 Zmluva_o_nájme_bytu_Bláha
84/2013 Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu
85/2013 Dodatok_3_k_zmluve_o_nájme_Rakytková
86/2013 Dodatok_3_k_zmluve_o_nájme_Sidorová
87/2013 Dodatok_3_k_zmluve_o_nájme_Mrázová
88/2013 Dodatok_3_k_zmluve_o_nájme_Píšová
89/2013 Dodatok_2_ k_ zmluve_ o_ dodávke_ elektriny_Elgas
90/2013 Kúpno_predajná_zmluva_Hrubá
91/2013 Dodatok_5_k_zmluve_o_nájme_ Pointes
92/2013 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Mondoková
93/2013 Dodatok_1_k_Zmluve_o_najme_Špeťková
94/2013 Dodatok_6_k_zmluve_o_najme_Antolová
95/2013 Dodatok_1_k_zmluve_o_nájme_Košťál
96/2013 Kúpna_zmluva_Kovár
97/2013 Dodatok_1_k_zmluve_o_nájme_Píš_Matúš
98/2013 Dodatok_2_k_zmluve_o_nájme_Vavro
99/2013 Kúpna_zmluva_Kling
100/2013 Zmluva_o_nájme_TPI
101/2013 Zmluva_o_dielo_Žolnayová
102/2013 Zmluva_o_dielo_Elektro MLM
103/2013 Zmluva_o_dielo_Košovská stavebná
104/2013 Zmluva o prepožičaní miesta na  pohrebisku_Kriváková
105/2013 Dodatok_3_k zmluve_o_nájme_Hársová
106/2013 Kúpna_zmluva_Hromadová
107/2013 Dodatok_k_ zmluve_ o_likvidácii_odpadu Jadomi
108/2013 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Píš
109/2013 Zmluva_o_poskytnutí_auditorských_služieb
110/2013 Zmluva_o_dielo_LUPS
111/2013 Zmluva_o_dielo_Bc_štúdio
112/2013 Zmluva_o_nájme_dopravného_prostriedku
113/2013 Zmluva_o_dielo_REMO
114/2013 Dodatok_1_ k nájomnej zmluve_TATRA
115/2013 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_Fitness free
116/2013 Dodatok_2_k_zmluve_preprava_skládkovanie_odpadu
117/2013 Zmluva_o_nájme_bytu_Vážan
118/2013 Dodatok_1_k_zmluve_o_nájme_Balna
119/2013 Dodatok_2_k_zmluve_o_nájme_Píš
120/2013 Zmluva_o_poskytnutí_súborov_z_katastra
121/2013 Zmluva_na_použitie_mapového_operátu
122/2013 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_erko
123/2013 Zmluva_o_nájme_bytu_Nemcová
124/2013 Dodatok_3_k_zmluve_o_nájme_NP_Krnáč
125/2013 Mandátna_zmluva_ION
126/2013 Zmluva_o_zbere_a_zhodnotení_odpadu_Revenge
127/2013 Zmluva_o_nájme_bytu_Šimko
128/2013 Zmluva_o_poskytnutí_grantu_Allianz
129/2013 Zmluva_o_nájme_bytu_Rybár
130/2013 Dodatok_6_k_zmluve_o_nájme_Poliak
131/2013 Zmluva_o_nájme_bytu_Pálešová
132/2013 Zmluva_o_preprave_a_zneškodňovaní_odpadu_Pedersen
133/2013 Zmluva_o_poskytovaní_služieb_Pechová
134/2013 Zmluva_o_dielo_CertaK
135/2013 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Balážová
136/2013 Zmluva_o_dielo kult. dom Incon
137/2013  Zmluva_o_dielo_klub dôchodcov_Incon
138/2013 Zmluva_o_dielo_kuchyňa_Incon
139/2013 Zmluva_o_prevode_vlastníctva_bytu_Baluchová
140/2013 Dodatok_1_k_Zmluve_o_nájme_Pekárová
141/2013 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_SRRZ
142/2013 Zmluva o_dotácii Rímskokatolícka_cirkev
143/2013 Zmluva o_nájme bytu_Bláha
144/2013 Zmluva_o_dielo_INCON
145/2013 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Vašková
146/2013 Dodatok_č.4_k_zmluve_o_nájme_Rybár
147/2013 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Hraňová

[/wptab]

[wptab name=’Druhá časť‘]

Číslo Názov
41/2013 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Leitman
42/2013 Zmluva o prepožičaní miesta  na pohrebisku_Krnčanová
43/2013 Zmluva o likvidácii_odpadu_Jadomi
44/2013 Zmluva_o_dielo_Doprastav
45/2013 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_SRRZ
46/2013 Zmluva o nájme bytu Stollmann
47/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Junior
48/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Junior
49/2013 Zmluva o nájme bytu Kačániová
50/2013 Nájomná_zmluva_Kertészová
51/2013 Zmluva_ o_ dielo_ LUPS
52/2013 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Boško
53/2013 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Michalíková
54/2013 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Cmarková
55/2013 Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Poliak
56/2013 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Jalová
57/2013 Zmluva o nájme bytu Janošiková
58/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie ZO SZZP
59/2013 Zmluva o termínovanom úvere
60/2013 Zmluva o dielo -Košovská
61/2013 Zmluva o dielo – Veterná
62/2013 Zmluva o dielo – Pod vinicou
63/2013 Zmluva o dielo – Nová
64/2013 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku – Posová
65/2013 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku – Mondočková
66/2013 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku-Daumerová
67/2013 Zmluva o dielo Certa K
68/2013 Zmluva_ o poskytnutí_dotácie_ zo_ ŠR_ Ministerstva_ kultúry
69/2013 Kúpna_zmluva_RKC
70/2013 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku – Hepnerová
71/2013 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 10762013D.
72/2013 Zmluva_o_nájme_bytu_Radošinsky
73/2013 Zmluva_o_nájme_bytu_Kollárová
74/2013 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_TJ_Priehrada
75/2013 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku -Kašička
76/2013 Dodatok_ 1_ k_ zmluve_ o_ termínovanom_ úvere
77/2013 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Pernišová Marta
78/2013 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku_Mendel
79/2013 Zmluva_o nájme_bytu_Jančovič
80/2013 Zmluva o prepožičaní mesta na pohrebisku_Perniš

[/wptab]

[wptab name=’Tretia časť‘]

Číslo Názov
1/2013 Zmluva o prevode vlastníctva bytu – Cachovan
2/2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme o užívaní nebytových priestorov
3/2013 Rámcová kúpna zmluva – Ptáček
4/2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Stredisku sociálnych služieb n.o.
5/2013 Zmluva o dielo – JOZEF GAMAN G-AMSI
6/2013 Zmluva o dielo – REMO
7/2013 Zámenná zmluva – Miroslav Klamár
8/2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov obci na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
9/2013 Zmluva o poskytnuti hromadnych udajov z katastra nehnutel’nosti
10/2013 Zmluva o výpožičke – Karate klub
11/2013 Zmluva o poskytnutí mzdovej agendy SS
12/2013 Zmluva o spracovaní mzdovej agendy DK
13/2013 Zmluva o nájme bytu – Silvia Šagátová
14/2013 Zmluva o nájme bytu – Petra Teuschelová Píšová
15/2013 Zmluva o nájme bytu – Rastislav Šutek
16/2013 Zmluva o dielo – STAVIS
17/2013 Dodatok 1 k zamestnávateľskej zmluve o DDP
18/2013 Dohoda o platbách za dodanie zemného plynu
19/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Junior
20/2013 Kúpna zmluva Belokostolský
21/2013 Príloha č. 4 k Zmluve o dodávke elektriny
22/2013 Dohoda o platbách za dodanie zemného plynu
23/2013 Kúpna zmluva Kameňolomy SR
24/2013 Zmluva_o_poskytnutí dotácie -_Biliard
25/2013 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_- Jednota_dôchodcov
26/2013 Zmluva o spolupráci – MBKart
27/2013 Zmluva_o_nájme_NP – Pihík
28/2013 Kúpna zmluva Perniš, Jakubech
29/2013 Zmluva o nájme bytu Chochulová
30/2013 Dodatok_č_1_k_zmluve_o_dielo_ Stavis
31/2013 Zmluva_o_nájme_bytu_Ambróz
32/2013 Zmluva_o_nájme_bytu Píšová
33/2013 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Bugár
34/2013 Zmluva o prepožičaní  miesta na pohrebisku Lajtman
35/2013 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Ševceová
36/2013 Zmluva_o_nájme_PD_Horná_Nitra
37/2013 Dohoda_o_urovnaní
38/2013 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku
39/2013 Zmluva  o dielo Leitman 
40/2013 Zmluva_o_budúcej_zmluve_Mokrý

[/wptab]

[end_wptabset]