Oficiálny názov klubu: Karate klub Kanianka
Adresa (sídlo klubu): Záhradná 104/3, 972 17 Kanianka 

Štatutár: Ján Šimko, 3. dan, tréner III. triedy (1. st.) – tel. č.: +421 905 496 206

Tajomník: MUDr. Jozef Kubík, 1. dan, tréner 1. st. – tel. č.: +421 902 141 909
Výkonný výbor: Ján Šimko, MUDr. Jozef Kubík, p. Mendelová

Adresa (tréningy): 

Tréningy prebiehajú v priestoroch ZŠ Kanianka.

Adresa školy:Ul. SNP 587/4
97217 Kanianka

Tréningy deti začínajú v týždni od 5. septembra 2022 v utorok a vo štvrtok od 18.00 do 20.30 h.

V pondelok a v piatok sú tréningy boxu s Mgr. J. Šimkom od 18.00 do 19.00 h.

www.kk-kanianka.sk