docZákon 211-2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám – úplné znenie113 KB