Interná smernica – Zásady slobodného prístupu k informáciám

Smernica 1-2022 o slobodnom prístupe k informáciám