Predsedníčka organizácie:

Iveta Tuchyňová
mobil: 0915 056 699

Tajomníčka organizácie:

Marika Daumerová
mobil: 0907 449 267