Predseda organizácie: Viera Herbríková
Tajomníčka: Gabriela Pažická
Hospodárka: Viera Píšová

Členovia výboru: Alena Kunová, Antónia Hrdá, František Mečiar, Viera Slošiarová, Viliam Švorc, V. Páleš
Predseda revíznej komisie: Alena Šimurková
Členovia revíznej komisie: Ján Pos, Jozef Dobrovolný

Činnosť  ZO   SZZP   v Kanianke  za rok  2018

  • Výročná schôdza  bola  pripravená    marca  2018.   Schválila  nového člena  výboru  pána   Františka  Mečiara  a novú  členku  revíznej    komisie Pani  Alenu  Šimurkovú.
  • Finančná zbierka “  Deň  narcisov „  sa  uskutočnila 13. apríla. Členovia   ZO   mali  stanovisko  v hornej časti  obce.
  • 20. apríla 2018 sme  navštívili  divadlo  Jozefa  Gregora  Tajovského vo  Zvolene. Hrali hru  škola  základ  života.
  • Pobyt v kúpeľoch  Sliač  sa  uskutočnil  od 13.  do  19.  mája. Procedúry, kultúrny  program, zábava  a oddych nám  prospeli.
  • Družba s Rudou  na  Morave,  ktorú  poriadal  Obecný  úrad  sa  uskutočnila  25-  26 mája.  Z našej  organizácie  sa  zúčastnila  hospodárka.
  • 11. septembra  sme  pripravili  pre  našich  členov grilovačku v klube dôchodcov. Príjemne  sme si posedeli  a zabavili sme  sa.
  • 2. októbra  sme  navštívili  divadlo  vo  Zvolene.  Hrali  muzikál “Balada  pre  Banditu „.
  • 10 . a 11. októbra  sme  zabezpečili  husacie  hody  v Bojniciach v Slovenskej  reštaurácií. Pre  väčší  záujem  členov  ZO sú  zaistené 2  dni. Bolo  pekné  počasie.

Počas celého roka spolupráca pri akciách s Obecným úradom , Domom kultúry, Jednotou dôchodcov a inými organizáciami v obci.
POĎAKOVANIE

V mene výboru   a celej   organizácie slovenského zväzu   zdravotne postihnutých v Kanianke srdečne ďakujeme starostovi Obce Ing. Ivorovi Husárovi a celému obecnému úradu za poskytnutú dotáciu v roku 2018, ktorú sme použili na kultúrne   a spoločenské podujatia a na podporu zdravia našim členom.

Predsedníčka ZO SZZP

Herbriková Viera