Výbor ZO JDS v Kanianke 2018-2020

Predsedníčka organizácie – p. Antónia Chudá

Podpredsedníčka organizácie – p. Mária Klincová

Tajomníčka organizácie – p. Antónia Pálešová

Hospodárka organizácie – p. Jarmila Vaňová

Člen výboru –     p.  František Grolmus

Členka výboru – p. Gabriela Grolmusová

Členka výboru – p. Mária Košťálová

Členka výboru – p. Antónia Kunová

Členka výboru – p. Mária Pálešová

Členka výboru – p. Antónia Píšová

Členka výboru – p. Vilma Vlhová

Členka výboru – p. Judita Pósová

Člen výboru – p. Ing. Ján Píš

 

Revízna komisia

Jozefína Kurbelová – predsedníčka

Janka Mičunková- člen

Jozef Boško – člen

 

Plán činnosti  ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku v Kanianke na rok 2018

1.štvrťrok 2018

Batôžkové fašiangové posedenie dňa 1.2.2018

Výročná členská schôdza ZO JDS a Denného centra v Kanianke 6.3.2018

Účasť dôchodcov v Dennom centre každý štvrtok

Chvíľka pre zdravie-cvičenie v Dennom centre každý utorok a štvrtok

Deň narcisov  14.3.2018

Poznávanie okolia-návšteva obce Cígeľ

2.štvrťrok 2018

Zorganizovanie zájazdu pre dôchodcov podľa vlastného výberu

Okopávanie a úprava verejných priestranstiev v okolí bytových a rodinných domov

Účasť dôchodcov v Dennom centre každý štvrtok

Chvíľka pre zdravie-cvičenie v Dennom centre každý utorok a štvrtok

Deň rodiny – spoločenské podujatie

Športové hry seniorov

3.štvrťrok 2018

Účasť dôchodcov v Dennom centre každý štvrtok

Výlet vlakom – podľa výberu

Turistická prechádzka ku Kanianskemu dvojkrížu   1.9.2018

Individuálny zber liečivých rastlín na čaj do Denného centra

„Hornonitrianske dobroty“/spolupráca s DK/

Chvíľka pre zdravie-cvičenie v Dennom centre každý utorok a štvrtok

4.štvrťrok 2018

Účasť dôchodcov v Dennom centre každý štvrtok

Október mesiac úcty k starším, spoločenské stretnutie v Dennom centre

Spolupráca so ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Kanianke

Chvíľka pre zdravie-cvičenie v Dennom centre každý utorok a štvrtok

Regionálna prehliadka voľnočasových  aktivít seniorov „JESEŇ JE DAR“

Vianočné predajné trhy v Kanianke  /spolupráca s DK/

Prejednané na výr.čl.schôdzi ZO JDS v Kanianke dňa 6.3.2018

Správa o činnosti za rok 2017

Správa o činnosti za rok 2017

Správa o činnosti za rok 2016

Správa o činnosti 2016

Správa o činnosti za rok 2015

docxSpráva-o-činnosti 2015

Hodnotiaca správa ZO Jednoty dôchodcov za rok 2014

pdfhodnotiaca sprava 2015