564/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o obecnej polícii196.67 KB