Všetky vyspelé štáty si uvedomujú nutnosť prevencie ako efektívneho prostriedku pozitívneho pôsobenia na verejnosť. Preto je preventívna činnosť neoddeliteľnou súčasťou práce obecnej polície v Kanianke. Základom práce je predovšetkým cielené oslovovanie detí a mládeže prostredníctvom metodicky pripravených programov na rôzne témy.
Na základe skúseností z predchádzajúcich rokov v oblasti prevencie kriminality môžu príslušníci OP v Kanianke efektívne pôsobiť na všetkých občanov, nielen na mládež, pričom účelom nie je len príprava budúcej generácie na zmeny v kvalite vzťahov medzi občanmi, ale i priamy návod na situácie, ktoré v dnešnej dobe prináša život.
Účelom je i vedieť poradiť občanom, dospelým, rodičom, seniorom, deťom i mládeži, ponúknuť im alternatívne riešenia pre ich problémy v oblasti ochrany zdravia i majetku .