ZÁKLADNÁ ŠKOLA KANIANKA

Adresa školy:Ul. SNP 587/4
97217 Kanianka
Telefón: Riaditeľka: 046/ 54 00 530
mobil: 0917977392
e-mail: janastancek@gmail.com
Ekonomické oddelenie:
046/54 00 021, 0903 890 981Šk. jedáleň:
046/54 00 620, 0903 859 831

IČO:31201636
DIČ:2021369537
PODATEĽŇA: :Od 7.30 h – 15.00 h – pre osobné doručenie
zakladna.skola.kanianka@gmail.com – pre elektronické zásielky

webstránka : Základná škola