Poslanie školy

Vytvoriť kvalitné podmienky na rozvoj vedomosti a schopnosti každého dieťaťa s ohľadom na jeho intelektuálne, povahové a fyzické možnosti rešpektovaním práv dieťaťa v súlade s konvenciami ľudských práv.

Vízia školy

V KOLEKTÍVE STAROSTLIVOSTI NEMÔŽEME DAŤ DIEŤAŤU VŠETKO ČO POTREBUJE, ALE TO ČO JE MOŽNÉ SME POVINNÍ POSKYTOVAŤ SPOĽAHLIVO, DOKONALE A KAŽDODENNE.“

EMMI PIKLEROVÁ

Hodnoty školyi 475747

  • profesionalita a zodpovednosť
  • úcta k hodnotám, dôstojnosť k identite každého jedinca
  • rešpektovanie dohodnutých pravidiel
  • slobodné rozhodovanie a možnosť sebarealizácie
  • otvorenosť, komunikatívnosť
  • spolurozhodovanie, tímová práca
  • kreativita

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK 2017/2018

školský poriadok 2017-18