i 475757

6:00 – 8:00

PRÍCHOD DO MŠ

8:00

MŠ SA ZAMYKÁ

10:00-13:00

OTVORENÉ

13:00-14:45

ZAMKNUTÉ

14:45

MŠ SA OTVÁRA

14:45 – 16:00

OTVORENÉ

16:00

MŠ SA ZAMYKÁ

       i 475759

ZÁROVEŇ ŽIADAME O ICH DODRŽIAVANIE