Materská škola Kanianka
i 475741 Pionierov 82/6,  972 17 Kanianka

Riaditeľka:

Mgr. Marieta Bielická
Mobil: 0908 758 050
e-mail: ms@kanianka.sk

Školská jedáleň: 046 / 540 04 54

 

Personálne obsadenie:

Riaditeľka MŠ: Mgr. Marieta Bielická
Zástupkyňa MŠ: Bc. Adriana Švecová
Učiteľka MŠ: Jana Čierna
Učiteľka MŠ: Bc. Jana Huličiaková
Učiteľka MŠ: Iveta Ištoková
Učiteľka MŠ: Katarína Kocmálová
Učiteľka MŠ: Dominika Píšová
Učiteľka MŠ: Bc. Martina Kováčová
Učiteľka MŠ: Jana Talianová
Učiteľka MŠ: Mária Važanová
THP pracovníčka MŠ: Angelika Šormanová
THP pracovníčka MŠ: Ľubica Adámiková
THP pracovníčka MŠ: Elena Debnárová
THP pracovníčka MŠ: Jana Minichová
ŠJ pri MŠ vedúca: Mária  Martečíková
ŠJ hlavná kuchárka: Marta Láderová
ŠJ pomocná sila v kuchyni: Mária Pösová