Zmluva o nájme lesných pozemkov

Dohoda o užívaní spoločnej nehnuteľnosti-lesné pozemky

Dohoda o užívaní spoločnej nehnuteľnosti-poľnohospodárska pôda

Dodatok_Poľovníci

Dodatok_2_k_zmluve_o_nájme_pozemku Tuchyňa

Nájomná_zmluva StVaK

Dodatok_2_k_nájomnej_zmluve_2635

 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Nové rozparcelovanie pozemkov je k nahliadnutiu na internetovej stránke: www.katasterportal.sk

K uvedenému je potrebný prehliadač internet explorer.

Rozhodnutie OPÚ o oprave 30.4.1.02 MB
Príloha k rozhodnutiu 30.4.683.73 KB

MAPOVÉ LISTY

ML_2_7_3.pdf38.03 KB

ML_2_8_1.pdf115.72 KB

ML_2_8_2.pdf127.06 KB

ML_2_8_3.pdf98.41 KB

ML_3_7_1.pdf62.84 KB

ML_3_7_3.pdf89.27 KB

ML_3_7_4.pdf68.48 KB

ML_3_8_1.pdf49.67 KB

ML_3_8_4.pdf80.7 KB

ML_4_7_1.pdf36.66 KB

ML_4_7_2.pdf50.75 KB

ML_4_7_4.pdf55.3 KB

ML_4_8_2.pdf42.44 KB

Celé KU.pdf274.47 KB

Klady máp.pdf269.92 KB