Upozorňujeme občanov na   zákon 286/2012 zo dňa 11. 9. 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú  niektoré zákony. Správne poplatky sú platné od 1.10.2012.
Aktuálne znenie zákona č. 145/1995 Z.z. platného od 1.10.2012 so všetkými poplatkami:

Spravne_poplatky_novela.pdf179.51 KB