MUDr. Alexander Berkeš

tel. číslo: 54 00 282

Ordinačné hodiny:       
                                     
príprava ambulancie, injekcie,                       návštevy, administratíva
                                     odbery, ordinácia                                              preventívne prehliadky, akútne stavy

Pondelok:                     7,00 h – 12,00 h                            12,30 h – 15,00 h
Utorok:                          7,00 h – 12,00 h                            12,30 h – 15,00 h
Streda:                          7,00 h – 12,00 h                            12,30 h – 15,00 h
Štvrtok:                          7,00 h – 12,00 h                            12,30 h – 15,00 h
Piatok:                           7,00 h – 12,00 h                            12,30 h – 15,00 h
12,00 h – 12,30 h – OBEDNÁ PRESTÁVKA

Dôležité telefónne čísla:
RZP Prievidza (Rýchla zdravotná pomoc) nepretržite 24 h                                                      155
LSPP Prievidza (Lekárska služba prvej pomoci) v pracovné dni od 15,00 h – 7,00 h voľné dni -neprežite                                          54 30 211
Dispečing zdravotnej služby Prievidza nepretržite 24 h                                                           54 22 999