MUDr. Alexander Berkeš

tel. číslo: +421 (0)46 54 00 282

Ordinačné hodiny:   
príprava ambulancie, injekcie, návštevy, administratíva, odbery, ordinácia, preventívne prehliadky, akútne stavy

Pondelok:                     7,00 h – 12,00 h                          12,30 h – 15,00 h
Utorok:                          7,00 h – 12,00 h                         12,30 h – 15,00 h
Streda:                          7,00 h – 12,00 h                          12,30 h – 15,00 h
Štvrtok:                          7,00 h – 12,00 h                         12,30 h – 15,00 h
Piatok:                           7,00 h – 12,00 h                         12,30 h – 15,00 h

12,00 h – 12,30 h – OBEDNÁ PRESTÁVKA

Dôležité telefónne čísla:
RZP Prievidza (Rýchla zdravotná pomoc) nepretržite 24 h               155
LSPP Prievidza (Lekárska služba prvej pomoci) v pracovné dni od 15,00 h – 7,00 h voľné dni -nepretržite                                                                                         +421 (0)46  54 30 211
Dispečing zdravotnej služby Prievidza nepretržite 24 h                   +421 (0)46 54 22 999