Kňaz:   Vdp. Gerhard Glazer – Opitz

Adresa: Lipová 547/43, 97217 Kanianka
Tel. kontakt (fara): +421 46 5400675
E-mail: kanianka@fara.sk
Facebook: Farnosť Kanianka

IČO: 31938710
Bankové spojenie:
 IBAN  SK88 0900 0000 0050 3020 7929

Chrám: Kostol bol konsekrovaný 7.11.1993 banskobystrickým diecéznym biskupom Rudolfom Balážom. Zasvätený bol Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

kaplnka z roku 1905 v hornej časti obce je zasvätená Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

www.farnostkanianka.sk

 

Centrumko
Nová 597/7, 972 17 Kanianka
IČO: 53357761
Telefón: 0918 249 848 (Mirka Hollá), 0949 286 268 (Vladimír Liener)
e-mail: info@centrumko.sk