Poslanci obecného zastupiteľstva 2022-2026

Andrej Baláž

Mrg. art. Jozef Baláž

Mgr. Andrea Filt

Miroslava Hollá

Peter Hraňo

Michal Kollár

JUDr. Ján Lacko

Richard Marko

Ivan Pekár

Ing. Katarína Šimová

Ľubica Vidová

 

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok 2011

Zásady odmeňovania

Zásady odmeňovania

Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania

Dodatok č. 2 k zásadám odmeňovania poslancov

Pracovný poriadok obce Kanianka