Dátum zverejnenia Dokumenty
12.9.2022 ZVEREJNENIE ZÁMERU PRENÁJMU, ODPREDAJA, ZÁMENY, ALEBO INÉHO VYUŽITIA OBECNÉHO MAJETKU
9.6.2022 ZVEREJNENIE ZÁMERU PRENÁJMU, ODPREDAJA, ZÁMENY, ALEBO INÉHO VYUŽITIA OBECNÉHO MAJETKU
15.3.2022 Zverejnenie odpredaja, prenájmu…. marec
11.2.2022 Zverejnenie zámeru odpredaja, prenájmu február 2022
8.10.2021 ZVEREJNENIE PRENÁJMU október 2021
10.6.2021 Zverejnenie zámeru prenájmu,odpredaja nehnuteľného majetku obce Kanianka – jún 2021
15.2.2021 PONUKA ODPREDAJ OPEL –  neaktuálne
13.11.2020 Zverejnenie odpredaja pozemku Májová
28.11.2019 Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Kanianka priamym prenájmom – NP Bojnická cesta
12.11.2019 Zámer obce predať nehnuteľný majetok Perniš
11.11.2019 zverejnenie zámeru – pozemky, majetok obce
27.9.2019 Vyhlásenie priameho prenájmu  – Bar Panoráma
6.9.2019 Zverejnenie zámeru odpredaja pozemkov na ČSĽA a výkup parciel  smerom na Lazany
11.6.2019 Zámer odpredaja Tatra
30.4.2019
Obec Kanianka zverejňuje 05
15.2.2019
Obec Kanianka zverejňuje 03
11.9.2018
Obec Kanianka zverejňuje – september
11.6.2018 Obec Kanianka zverejňuje – jún
9.4.2018 Obec Kanianka zverejňuje –  apríl
16.3.2018 Obec Kanianka zverejňuje – marec
13.2.2018 Obec Kanianka zverejňuje – február
13.12.2018 Zverejnenie zámeru
14.11.2017 Zverejnenie –  P. Mokrý
13.9.2017 Podmienky OVS – kozmetika 
13.9.2017 Podmienky OVS pizzeria
13.9.2017 Podmienky OVS – predaj vajec
13.9.2017 Podmienky OVS – predaj vína
15.1.2016 Zámer prenájmu obecného majetku Bojnická cesta
24.2.2016 Zámer prevodu obecného majetku
Bývalá budova MŠ po firme ZUMID – stále aktuálne
Zverejnenie zámeru využitia územia bývalého smetiska – stále aktuálne
26.4.2016 Zverejnenie zámeru prevodu obecného majetku, Huličiak, Kotrík, Filtson
31.5.2016 Zverejnenie zámeru prevodu obecného majetku, Kollár, Šimko, Huličiak, Vaňovič, tepelné hospodárstvo

Vzor najomnej zmluvy-Eko Energia-FINA

E E Majetok TH

Kanianka Priloha c. 7 Najomne Eko

Vzor najomnej zmluvy TH Kanianka-FINAL

Obec majetok TH

Kanianka Priloha c. 7 Najomne

zámena Šimko Kollár

11.7.2016 Zverejnenie prenájmu bývalej Pizzérie Cheers
31.8.2015 docZverejnenie zámeru prevodu obecného majetku
Prevod Jokelová,
Prevod Sečiansky
17.10.2014 Prevod a zámena obecného majetku
9.9.2014 Zverejnenie zámeru odpredaja obecného majetku
– V. Minich, I. Perniš, M. Pernišová
10.6.2014 Zverejnenie prevodu majetku Vážanová
8.4.2014 Zverejnenie zámeru zámeny Vážanová
4.4.2014 verejnenie zámeru prenájmu Krausko
4.4.2014 Zverejnenie prenájmu Pastierik
13.3.2013 Zámer prenájmu obecného majetku – neaktuálne
4.6.2013 Zverejnenie zámeru prevodu obecného majetku – neaktuálne
9.9. 2013 Zámer prenájmu obecného majetku – neaktuálne