Dátum zverejneniaDokumenty
06.04.2023Vyhodnotenie OVS
07.03.2023Obchodná verejná súťaž – prenájom NP
Príloha č 1 – inventúrny súpis
Príloha č 2 – pôdorys predmetu OVS
Príloha č 3 – nájomná zmluva
Príloha č 4 – navrhovaný účel nájmu
Príloha č 5 – vyhlásenie o oboznámení sa s podmienkami OVS
Príloha č 6 – súhlas so spracovaním osobných údajov
Príloha č 7 – splnomocnenie na overenie
Príloha č 8 – čestné vyhlásenie o vysporiadaní záväzkov
20.4.2022 

 

Podmienky predaja – byt
Kúpna zmluva – byt
Prílohy k podmienkam predaja

 

4.4.2022 

 

OVS byt Školská
Prílohy OVS
Kúpna zmluva obecný byt

 

10.5.2021OVS II stavba IBV
Prílohy OVS
Kúpna zmluva-OVS
OZ_PANSKY HAJ II_Kanianka_SR
8.3.2019Verejná obchodná súťaž TATRA
15.2.2019Zámer verejná súťaž Tatra
31.1.2019Verejná obchodná súťaž – posilňovňa
3.10.2018Podmienky OVS – nájom NP na športovom areáli + zmluva
29.6.2018Podmienky OVS posilňovňa

 

Zmluva o prenájme – Posiľňovňa – OZ

3.10.2017Podmienky OVS – bývalá  kozmetika  – zrušená

 

Zmluva o prenájme NP – bývalá kozmetika

3.10.2017Podmienky OVS  bývalá predajňa vína+vajec  – zrušená

 

Zmluva o prenájme  NP- bývalá predajňa vína + vajec

3.11.2017Opakovaná OVS  kozmetika31.10.2017

 

Zmluva NP kozmetika  –  31.10.2017

3.11.2017OVS opakovaná 31.10.2017 – zrušená

 

Zmluva o prenájme – víno + vajcia 31.10.2017 –

9.11.2017Podmienky OVS – salón pre psov- zámer
1.12.2017Vyhlásenie OVS – nájom NP 590 bývalý salón pre psov

 

Zmluva o nájme