Dátum zverejnenia Dokumenty
20.4.2022  

Podmienky predaja – byt
Kúpna zmluva – byt
Prílohy k podmienkam predaja

 

4.4.2022  

OVS byt Školská
Prílohy OVS
Kúpna zmluva obecný byt

 

10.5.2021 OVS II stavba IBV
Prílohy OVS
Kúpna zmluva-OVS
OZ_PANSKY HAJ II_Kanianka_SR
8.3.2019 Verejná obchodná súťaž TATRA
15.2.2019 Zámer verejná súťaž Tatra
31.1.2019 Verejná obchodná súťaž – posilňovňa
3.10.2018 Podmienky OVS – nájom NP na športovom areáli + zmluva
29.6.2018 Podmienky OVS posilňovňa

Zmluva o prenájme – Posiľňovňa – OZ

3.10.2017 Podmienky OVS – bývalá  kozmetika  – zrušená

Zmluva o prenájme NP – bývalá kozmetika

3.10.2017 Podmienky OVS  bývalá predajňa vína+vajec  – zrušená

Zmluva o prenájme  NP- bývalá predajňa vína + vajec

3.11.2017 Opakovaná OVS  kozmetika31.10.2017

Zmluva NP kozmetika  –  31.10.2017

3.11.2017 OVS opakovaná 31.10.2017 – zrušená

Zmluva o prenájme – víno + vajcia 31.10.2017 –

9.11.2017 Podmienky OVS – salón pre psov- zámer
1.12.2017 Vyhlásenie OVS – nájom NP 590 bývalý salón pre psov

Zmluva o nájme