xlsZmluvy za rok 201270.50 KB

[wptab name=’Prvá časť‘]

Číslo Názov
172/2012 Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov
171/2012 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
170/2012 Zmluva o poskytnutí dotácie
169/2012 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
168/2012 Zmluva o dielo – Realizácia diela Obstaranie otočných kamier v obci Kanianka
167/2012 Zmluva o dielo – Zabudovanie okien v Klube dôchodcov
166/2012 Zmluva o dielo – zabudovanie okien Kultúrny dom Kanianka
165/2012 Zmluva o dielo Citicom
164/2012 Dodatok č. 6 k Zmluve o zraidení spoločného školského úradu
163/2012 Zmluva o dielo – zabudovanie, montáž demontáž okien Dom smútku
162/2012 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku
161/2012 Zmluva o dielo – Prvky drobnej architektúry

[/wptab]

[wptab name=’Druhá časť‘]

160/2012 Dodatok č. 1/2013 k Zmluve o dodávke elelektriny 1222019
159/2012 Dodatok č. 1/2013 k zmluve o dodávke   plynu 12120108
158/2012 Zmluva o poskytnutí dotácie
157/2012 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku
156/2012 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku
155/2012 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku
154/2012 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku
153/2012 Zmluva o dielo – Realizácia diela Spevnené plochy ul. Májová
152/2012 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku
151/2012 Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov
150/2012 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku
149/2012 Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov
148/2012 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku
147/2012 Zmluva o nájme bytu č. 1, vchod 21, Nová 600
146/2012 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku
145/2012 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku
144/2012 Zmluva o dielo Stavis
143/2012 Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov
142/2012 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
141/2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
140/2012 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku
139/2012 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku
138/2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme z 11.5.2009
137/2012 Zmluva o lekárskej posudkovej činnosti
136/2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme z 8.7.2009
135/2012 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme z 27.3.2009
134/2012 Dodatok č. 2 k zmluve z 20.4.2009
133/2012 Dodatok č. 2 k zmluve z 25.11.2009
132/2012 Darovacia zmluva Puškárová
131/2012 Zmluva o nájme bytu
130/2012 Zámenná zmluva Kurbel
129/2012 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku
128/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov
127/2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 12 vchod 1, Nová 597
126/2012 Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere
125/2012 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku
124/2012 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve Bugár
123/2012 Dodatok č. 1 Rakytková
122/2012 Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve z 25.5.2007
121/2012 Zámenná zmluva Baláž

[/wptab]

[wptab name=’Tretia časť‘]

120/2012 Zmluva o dielo G-amsi
119/2012 Zámenná zmluva Ličková
118/2012 Zmluva o dielo Daumer
117/2012 Zmluva o nájme bytu Blaha
116/2012 Kúpna zmluva Hanáček
115/2012 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
114/2012 Zmluva o nájme bytu č.12 vo vchode 23, Nová 600
113/2012 Zmluva o poskytovaní služieb
112/2012 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku
111/2012 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku
110/2012 Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb
109/2012 Zmluva o nájme bytu č.9 vchod 21, Nová 600
107/2012 Zmluva o dielo Lukrea
106/2012 Zmluva o dielo Lups
105/2012 Zmluva o nájme bytu č. 5 vchod 25, Nová 600
104/2012 Zmluva o nájme bytu č. 12, vchod 21, Nová 600
103/2012 Zmluva o nájme bytu č.1, vchod 25, Nová 600
101/2012 Zmluva o dielo Unimat
102/2012 Zmluva o nájme bytu č. 7, vchod 23, Nová 600
100/2012 Zmluva o nájme bytu č. 7, vchod 25, Nová 600
99/2012 Zmluva o nájme bytu č.8, vchod 25 Nová 600
98/2012 Zmluva o nájme bytu č. 11, vchod 23, Nová 600
97/2012 Zmluva o poskytnutí dotácie
96/2012 Zmluva o nájme bytu č. 3, vchod 21, Nová 600
95/2012 Zmluva o nájme bytu č.8, vchod 23, Nová 600
94/2012 Zmluva o nájme bytu č. 10, vchod 23, Nová 600
93/2012 Zmluva o nájme dopravného prostriedku
92/2012 Zmluva o nájme bytu č. 4, vchod 25, Nová 600
91/2012 Zmluva o nájme bytu č. 14, vchod 21, Nová 600
90/2012 Zmluva o dielo Z1/2012/175/03
89/2012 Zmluva o nájme bytu č. 6, vchod 23 Nová ul. 600
88/2012 Zmluva o nájme bytu č. 11, vchod 25, Nová 600
87/2012 Zmluva o nájme bytu č. 14, vchod 25, Nová 600
86/2012 Zmluva o nájme bytu č. 8 vchod 21, Nová ulica 600
85/2012 Zmluva o nájme bytu Fojtík
84/2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu ul. SNP 585 vchod 10 byt 6
83/2012 Darovacia zmluva
81/2012 Poistná zmluva

[/wptab]

[wptab name=’Štvrtá časť‘]

80/2012 Zmluva o poskytnutí dotácie
79/2012 Nájomná zmluva
78/2012 Zmluva o poskytnutí dotácie
77/2012 Nájomná zmluva Špeťková
75/2012 Rámcová komisionárska zmluva
74/2012 Hromadná licenčná zmluva
73/2012 Zmluva o poskytnutí dotácie
72/2012 Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu
71/2012 Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu
70/2012 Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu
69/2012 Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu
68/2012 Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu
67/2012 Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu
66/2012 Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu
65/2012 Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu
64/2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu ul. Školská 589 vchod 9 byt 3
63/2012 Zmluva o spolupráci
62/2012 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov zariadeniu pre seniorov
61/2012 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na úhradu výdavkov soc. služba
60/2012 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku
59/2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu
58/2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu
57/2012 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
56/2012 Zmluva o vykonávaní oddeleného zberu elektroodpadu, príloha
54/2012 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
53/2012 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu
52/2012 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku
51/2012 Zmluva o poskytnutí dotácie
50/2012 Zmluva o poskytovaní právnych služieb
49/2012 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku
48/2012 Zmluva o poskytnutí dotácie
47/2012 Zmluva o dielo č. 201201
46/2012 Dohoda o splácaní dlhu
45/2012 Nájomná zmluva
44/2012 Zmluva o odbornej pomoci
43/2012 Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere
42/2012 Zmluva o poskytnutí dotácie
41/2012 Zmluva o poskytnutí dotácie

[/wptab]

[wptab name=’Piata časť‘]

40/2012 Rámcová zmluva o poskytnutí osobitných podmienok pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb
39/2012 Nájomná zmluva Krpelanová
38/2012 Zmluva o poskytnutí dotácie
37/2012 Zmluva o nájme bytu Ševceová
36/2012 Nájomná zmluva Rybianská
35/2012 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku
34/2012 Zmluva o združenej dodávke plynu
33/2012 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku
32/2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
31/2012 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku
30/2012 Zmluva o poskytovaní služieb
29/2012 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku
28/2012 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku
27/2012 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku
26/2012 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku
25/2012 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku
24/2012 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku
23/2012 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku
22/2012 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku
21/2012 Mandátna zmluva Eko Energia
20/2012 Nájomná zmluva
19/2012 Nájomná zmluva
18/2012 Zmluva o refundácii niektorých nákladov súvisiacich s činnosťou HK
17/2012 Nájomná zmluva
16/2012 Nájomná zmluva Duškevič
15/2012 Nájomná zmluva Pekárová
14/2012 Nájomná zmluva Čertíková
13/2012 Nájomná zmluva SRZ
12/2012 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
11/2012 Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve
10/2012 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
9/2012 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
8/2012 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme
7/2012 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
6/2012 Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve
5/2012 Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve
4/2012 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
3/2012 Nájomná zmluva Kotrík
2/2012 Nájomná zmluva Jurkovič
1/2012 Kúpna zmluva SPP

[/wptab]

[end_wptabset]