VZN č.1 2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk186.45 KB
VZN č.2 2015 dotácie škola a školské zariadenia  NEPLATNÉ
VZN č. 3 2015 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadovách vôd v podmienkach obce Kanianka
VZN 42015 zápis do 1 ročníka NEPLATNÉ
VZN_52015 DaP na rok 2016 NEPLATNÉ
VZN 62015_DzN na rok 2016  NEPLATNÉ

docMetodické usmernenie k daniam

Poučenie_na_vyplnenie_priznania