VZN 12014 Dotácie škola a školské zariadenia – do OZ.
VZN 22014 Dočasné parkovisko.
VZN 32014 Miestne dane a poplatok
VZN 42014 Daň z nehnuteľností