!!! Integrovaný záchranný systém SOS !!!

112

!!! Záchranná služba!!!

155

!!! Hasičská a záchranná služba !!!

150

!!!Dobrovoľný hasičský zbor Kanianka – nonstop 24h!!!

0917 259 297

!!! Polícia !!!

158

PORUCHY VODA – dispečer

048 / 43 27 311

PORUCHY VODA

0850 111 234

VEOLIA – vývoz septikov a žúmp

0850 111 234

PORUCHY – ELEKTRO

0800 159 000

PORUCHY – ELEKTRO dispečer Prievidza

52 56 938

PORUCHY – PLYN

0850 111 727

PORUCHY – PLYN Prievidza

542 26 45

PLYN – SPP – zákaznícka linka

0850 111 363

 

Cestovný poriadok