Letecké snímky /8/
Kostol /2/
Odovzdanie bytového domu 28 b.j /5/