Na základe množiacich sa incidentov vandalizmu pri prevádzke  výťahu pri  bezbarierovom prepojení ulice Školskej a Bojnickej, ktorý bol vybudovaný v rámci projektu „Revitalizácia centra obce Kanianka“ Vás informujeme o tom, že obec v snahe zabrániť ďalšie poškodzovanie, dala prerobiť ovládanie tohto výťahu. Výťah bude možné ovládať pomocou čipu, ktorý si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade. Čip je k dispozícii aj na obecnej polícii a v základnej škole Kanianka.