i 366532
Obecný úrad Kanianka

ulica SNP 583/1
972 17 Kanianka

IČO: 00518239
DIČ: 2021160361

Kontaktné spojenie

E-mail: obec@kanianka.sk
Telefón:
+421 (0) 46 518 60 30 (sekretariát)

Zamestnanci úradu

 

Bankové spojenie

Prima banka, a.s. Prievidza
Číslo účtu: 9000151002/5600
IBAN: SK81 5600 0000 0090 0015 1002

 

Mapa obce Kanianka